Klinisk prövning i slutfas

Med utgången av november har  250 patienter genomfört 12 mån behandling i den kliniska prövningen. Inga allvarliga biverkningar har uppkommit, och studien har kunnat genomföras helt som planerat.  Nu insamlas och sammanställs alla mätdata, tekniska fel elimineras och avkodningen av data kan börja i slutet av december. De slutliga resultaten kommer att vara tillgängliga i början av 2015.

Klinisk prövning påbörjad

Den kliniska prövningen av C-peptid vid diabetisk neuropati har nu kommit igång på fem sjukhus i Sverige. De sista stegen i de formella turerna återstår för två sjukhus men borde kunna vara avslutade inom kort. Många patienter har anmält intresse att delta efter vår annonsering på Facebook. Flera patienter har varit på ett första läkarbesök och deltagit i neurofysiologisk undersökning. Vi räknar med att de första patienterna kan inkluderas i studien i andra hälften av april.

Klinisk prövning, forts

Sju universitetsjukhus i Stockholm, Uppsala, Linköping, Umeå, Göteborg och Malmö/Lund är nu klara att delta i den planerad prövningen. Besked från Läkemedelsverket är fortsatt försenat men beslut från Etiska kommitteen skall komma den 30 januari.